Jaunums

Sekojot epidemioloģiskās situācijas pārmaiņām valstī un atbilstošajam regulējumam, Latvijas Bankas klientu kases un Kredītu reģistra pakalpojumi klātienē ēkā K. Valdemāra ielā 1B tiks sniegti tikai vakcinētām vai pārslimojušām personām (kuras to var apliecināt, uzrādot derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas ar Covid-19 sertifikātu). Vienlaikus aicinām novērtēt ērtības, kādas sniedz Latvijas Bankas pakalpojumu saņemšana elektroniski.

Detalizēti par Latvijas Bankas sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem:

2 eiro piemiņas monētas, kolekcijas monētas un citi numismātikas produkti

Numismātikas produktu iegādi aicinām veikt tīmekļvietnē e-monetas.lv, kas ļaus saņemt iegādātos produktus ar VAS "Latvijas Pasts" eksprespasta starpniecību.

Vietnē pieejams plašs Latvijas Bankas kolekcijas monētu un citu numismātikas produktu klāsts. Pirkumus var veikt gan privātpersonas, gan Latvijas uzņēmumi.

Personas, kurām bija plānota e-monetas.lv veikto 2 eiro piemiņas monētu "Latgales keramika" un "Latvija de iure 100" pasūtījumu izņemšana Latvijas Bankas kasēs, bet kurām nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas ar Covid-19 sertifikāta, aicinātas sazināties ar Latvijas Banku, rakstot uz e-pasta adresi monetas@bank.lv, lai nomainītu pasūtījuma saņēmēju.

Citi skaidrās naudas pakalpojumi (aizdomīgu naudas zīmju ekspertīze, bojātu naudas zīmju apmaiņa, latu maiņa pret eiro)

Lūdzam sazināties, sūtot e-pasta vēstuli uz adresi info@bank.lv, lai saņemtu informāciju par iespēju nosūtīt naudas zīmes ekspertīzei un apmaiņai uz Latvijas Banku, izmantojot pasta pakalpojumus.

Eiro naudas zīmju ar dažādām nominālvērtībām maiņa, ja personai nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas ar Covid-19 sertifikāta, nav iespējama līdz situācijas normalizēšanai. Aicinām šos pakalpojumu saņemt pēc vakcinācijas vai lūdzot palīdzēt radinieku, draugu vai paziņu, kuram ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas ar
Covid-19 sertifikāts.

Kredītu reģistrs

Latvijas Banka personai par sevi Kredītu reģistrā iekļautās ziņas izsniedz bez maksas:

  • elektroniskā veidā Kredītu reģistra vietnē https://manidati.kreg.lv;
  • uz oficiālo elektronisko adresi (e-adresi);
  • pasta sūtījuma veidā.

Persona par sevi, juridiskās personas pārstāvis par pārstāvēto uzņēmumu un pilnvarotā persona, kurai ir elektroniski parakstīta pilnvara, elektroniskā veidā nekavējoties un bez maksas var saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas, autentificējoties Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē https://manidati.kreg.lv, izmantojot kredītiestāžu internetbankas, mobilo lietotni "eParaksts mobile" vai Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību (eID karti).

Latvijas Banka bez maksas izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas, nosūtot tās uz klienta vai klienta galvinieka oficiālo e-adresi. Aktivizēt oficiālo e-adresi iespējams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, apliecinot savu identitāti ar eID karti, "eParaksts" vai "eParaksts mobile". Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz oficiālo e-adresi nosūta vienas darbadienas laikā pēc personas pieteikuma saņemšanas (personai iesūtot pieteikumu no oficiālās e-adreses).

Latvijas Banka personai izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz pasta adresi Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī. Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas sagatavo nekavējoties pēc personas rakstiska pieteikuma un maksas par pasta pakalpojumiem (lai nosūtītu personai tās pārskatu) saņemšanas. Persona rakstisku pieteikumu nosūta Latvijas Bankai uz e-pasta adresi info@bank.lv vai papīra dokumenta veidā uz adresi K.Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050.

Papildu informāciju par Kredītu reģistra izziņu saņemšanu sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnē https://www.bank.lv/pakalpojumi/kreditu-registra-izzina.

 

Norades pie bankas web LV 850x610px

 

Dalīties ar šo jaunumu:


Laiks ir beidzies