Jaunums

Otrdien, 16. aprīlī, Latvijas Banka izlaidīs kolekcijas monētu "Pāri laikiem", kas veltīta Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 100. gadadienai un tā darbībai, nododot mūsu tautas mantojumu nākamajām paaudzēm.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir viens no senākajiem un plašākajiem savas nozares muzejiem Eiropā, kurā atrodas senākie Latvijas teritorijā sastopamie koka arhitektūras pieminekļi. Muzejs 1924. gadā dibināts, lai nākamajām paaudzēm un pāri laikiem saglabātu vēsturisko mantojumu – liecības par to, kādas ir bijušas celtnes un to iedzīve, kā tās būvētas, kāds bijis raksturīgais zemnieku vai zvejnieku sētas ēku izvietojums no 17. gs. līdz 20. gs. vidum.

Muzejā izvietotas no Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Sēlijas atvestās latviešu zemnieku un zvejnieku sētas, amatnieku mājas – darbnīcas –, kalves, podnieku un darvas cepļi, vējdzirnavas, dažādu konfesiju baznīcas, brāļu draudzes jeb hernhūtiešu saiešanas nams, krogs, dzīvojamā rija u. c. Muzejā tiek svinēti arī gadskārtu un citi latviešu tradicionālie svētki, skaidrojot to jēgu un nozīmi.

Monētas grafiskā dizaina autors ir pieredzējušais monētu mākslinieks Arvīds Priedīte, kurš monētā attēlojis latviskās vērtības – darba tikumu un darba mīlestību –, kas nav zudušas, laikam ritot. Tāpat kā muzejs nav tikai mājas, tā arī senie darbarīki nav tikai lietas – katrs no tiem glabā cilvēka rokas pieskārienu, stāstu par laiku, kurā šis cilvēks dzīvojis, par darbu, kas ir bijis pamats viņa paša, viņa dzimtas un tautas pastāvēšanai. Un darbs mūsu tautai bijis svēts pāri laikiem. Latviešu tautasdziesmās pat Dievs strādā – tā ir reta parādība pasaules tautu mitoloģijā.

Muzejā notiek amatu dienas un amatniecības gadatirgus, kas ne tikai popularizē seno amatu mākslu, bet arī veicina šo prasmju pārmantošanu.

Monētas plastiskā veidojuma autore ir māksliniece Ligita Franckeviča.

Plašsaziņas līdzekļu un interesentu ievērībai!

Kolekcijas monētas iegāde būs iespējama tikai tīmekļvietnē e-monetas.lv no 16. aprīļa plkst. 12.00.

Monētas cena – 75.00 eiro, iegādes limits vienai personai – 5 monētas. Monētas tirāža ir 3000 eks. Monēta kalta Lietuvas kaltuvē UAB Lietuvos monetu kalykla.

Dalīties ar šo jaunumu:


Laiks ir beidzies