Jaunums

Gadskārtējā sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2023" atzīta monēta "Zvaigžņu putekļi", kas veltīta izcilajam latviešu kultūras darbiniekam Imantam Ziedonim.

Latvijas Bankas un portāla "Delfi.lv" rīkotajā sabiedrības aptaujā ikvienam no 19. marta līdz 4. aprīlim bija iespēja nobalsot par izcilāko 2023. gadā izlaisto kolekcijas monētu. Šajā gadā aptaujā saņemts vairāk nekā 31 tūkstotis balsu, un "Zvaigžņu putekļi" ieguva vairāk nekā 6700 balsu. Šīs monētas grafisko dizainu veidojusi māksliniece, ilustratore Līga Kitchen. Plastiskā veidojuma autore ir tēlniece Ligita Franckeviča.

Latvijas Banka šo kolekcijas monētu izlaida, lai monētu mākslā iemūžinātu viena no latviešu izcilākajiem dzejniekiem I. Ziedoņa radošo garu. Viņam 2023. gadā būtu apritējis 90 gadu. Monētas nosaukums un grafiskā dizaina risinājums vēsta par dzejnieku, kurš bija sapņotājs un iedvesmotājs, vizionārs, kuram piemita spēja redzēt un radīt pāri robežām un šķietami ikdienišķajā saskatīt zvaigžņu putekļus.

Māksliniece monētas grafiskajā dizainā attēlojusi vairākus tēlus. Ejoša cilvēka tēls simbolizē meklējumus pēc patiesības, jēgas un piederības. Savukārt zvaigznāja tēls parāda zemes un debesu savstarpējo saistību, akcentē cilvēka – kā zvaigznes putekļa – piederību Visumam. Koks ar visu tajā mītošo būtņu bagātību simbolizē dzīvelīgumu, kas tik ļoti sasaucas ar paša dzejnieka kūsājošo darbīgumu un tekstu raksturu. I. Ziedoņa daiļradē nozīmīgs bija ceļa motīvs – iešana, kustība, skaistā, būtiskā meklēšana. Vertikāle kā princips un nepieciešamība.

Kopumā 2023. gadā tika izlaistas sešas kolekcijas monētas, kas stāsta par Latvijas kultūru, vēsturi un vispārcilvēciskām vērtībām: "Zvaigžņu putekļi" (videostāsts); "Dziesma saviļņo" (videostāsts); "Latvijas basketbolam 100" (videostāsts); "Zelta zirgi" (videostāsts); "Gaismas staru vēdeklis" (videostāsts); "Rīgas modes" (videostāsts).

Monētas "Dziesma saviļņo", "Gaismas staru vēdeklis" un "Rīgas modes" vēl iespējams iegādāties tīmekļvietnē e-monetas.lv vai Latvijas Bankas kasēs klātienē.

Balsotāji varēja piedalīties 18 2023. gadā emitētu kolekcijas monētu izlozē. Laimētāju vārdi atrodami tīmekļvietnē bank.lv, un Latvijas Banka par balvu saņemšanu sazināsies individuāli ar katru no viņiem.

Dalīties ar šo jaunumu:


Laiks ir beidzies